sobota 16. června 2012

Co je to metabolismus?

Metabolismus neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech. Podle směru probíhající změny, která se s komplexní organickou molekulou děje, rozdělujeme metabolismus na anabolismus (výstavbový proces, biosyntéza) a katabolismus (rozkladový proces).Podle alternativní definice je metabolismus látková a energetická výměna, příjem a zpracování živin.Látky, které vznikají a přeměňují se při metabolismu, se označují jako metabolity.

Žádné komentáře :

Okomentovat